ภาพกิจกรรม

 

     
               กิจกรรรมการเรียนการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/1  
ดูรูปในอัลบัมนี้..
คลิ๊ก

     กิจกรรรมการเรียนการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1/2                           
ดูรูปในอัลบัมนี้..
คลิ๊ก