เกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3644834
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3501
4553
40611
3566020
93568
138323
3644834

ไอพีของคุณ: 18.206.175.155
Server Time: 2019-02-17 17:41:44

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยี

ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
     1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ในระบบ
การจัดการขององค์กรทุกแห่งต้องใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินการและตัดสินใจ จึงต้องใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการดำเนินการ เพื่อให้การทำงานมี
ความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ เช่น สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems) เป็นต้น

     2.เทคโนโลยีสารนเทศช่วยให้การบริการกว้างขวางครอบคลุมทั่วประเทศจนถึงทั่วโลก

 เมื่อมีการพัฒนาระบบเก็บและใช้ข้อมูล ทำให้การบริการต่างๆ กว้างขวางขึ้น ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อ
สินค้าจากที่บ้าน สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ได้ เช่น การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) การสอบถามตารางการบิน เป็นต้น

 

     3.เทคโนโลยีสารนเทศช่วยให้การดำเนินการในหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างๆ พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในองค์กร เช่น ระบบ
ทะเบียนราษฏร์ ระบบเวชทะเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี เป็นต้น 

 

 

     4. เทคโนโลยีสารนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน พัฒนาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น การพิมพ์
เอกสารต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เป็นต้น

  

 

 

ครูเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์

เวลาขณะนี้

Login Form

สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย