เกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3644885
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3552
4553
40662
3566020
93619
138323
3644885

ไอพีของคุณ: 18.206.175.155
Server Time: 2019-02-17 17:54:50

หน่วยความจำหลัก

หน่วยความจำหลัก
     หน่วยความจำหลัก (main memory)เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และคำสั่งที่อยู่
ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ หรือในขณะที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน บางครั้งอาจ
เรียกว่า หน่วยเก็บขอ้มูลหลัก (primary storage)
     หน่วยความจำหลักจะทำงานควบคู่ไปกับซีพียู และช่วยให้การทำงานของซีพียูมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น โดยวงรอบการทำงานของซีพียูนั้นทำงานเร็วมาก หากไม่มีที่เก็บ หรือพักข้อมูล
และความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่มีขนาดเพียงพอ จะทำให้การประมวลผลช้าลง หน่วยความ
จำหลักแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
     1. หน่วยความจำแรม
          หน่วยความจำแรม (Random Access Memory : RAM) เป็นหน่วยความ่จำ
ที่จัดเก็บข้อมูลในขณะที่ซีพียูกำลังประมวลผล หรือเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นหน่วย
ความจำประเภทนี้ ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าในการทำงานเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย หรืออาจเรียกว่า
หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ (volatile memory) ซึ่งหากเกิดไฟฟ้าดับ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วย
ความจำจะหายไป
 
หน่วยความจำแรม จะเก็บข้อมูลในขณะที่เปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์อยู่เท่านั้น
      แรม ทำหน้าที่เป็นที่เก็บขอ้มูล และคำสั่ง หรือโปรแกรมในระหว่างการทำงานของซีพียู โยซีพียูสามารถเข้าถึงข้อมูล แะลคำสั่งในแรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากผู้ใช้ต้องการข้อมูลภายหลัง ผู้ใช้ต้องย้ายข้อมูลจากแรมไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำรอง เช่นฮาร์ดดิสก์ โดยใช้คำสั่ง save จากโปรแกรมที่ใช้งาน
        แรมที่มีขนาดหน่วยความจำที่ใหญ่มากจะทำงานได้เร็วขึ้น การวัดขนาดของหน่วย
ความจำของแรม นิยมวัดโดยใช้หน่วยเป็นไบต์ (Byte) โดยเปรียบเทียบกับขนาดของตัวอักษร ดังนี้ 
           

1 Byte  (ไบต์)
KB    (กิโลไบต์)
1 MB   (เมกกะไบต์)
1 GB   (กิกะไบต์)

=
=
=
=
1 ตัวอักษร
1,024 ตัวอักษร
1,048,576 ตัวอักษร
1,073,741,824 ตัวอักษร

ประมาณ 1 พันตัวอักษร
ประมาณ 1 ล้านตัวอักษร
ประมาณ 1 พันล้านตัวอักษร

          ปัจจุบันขนาดหน่วยความจำหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีขนาดตั้งแต่
256 MB 512 MB 1 GB และ 2 GB เป็นต้น

     2. หน่วยความจำรอม
          หน่วยความจำรอม (Read Only Memory : ROM) เป็นหน่วยความจำที่บริษัทผู้ผลิต
ได้ติดตั้งชุดคำสั่งสำหรับใช้ในการเริ่มต้นการทำงานหรือชุดคำสั่งที่สำคัญ ๆ ่ของระบบคอมพิวเตอร์
โดยรอมมีคุณสมบัติในการเก็บข้อมูลไว้ตลอดโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลี้ยง (non volatile) นั่นคือ
เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้ว และเปิดเครื่องใหม่ข้อมูลในรอมจะไม่สูญหาย ยังคงอยู่เหมือนเดิม
แต่รอมจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชุดคำสั่งโดยผู้ใช้ได้ เพราะเป็นชุดคำสั่งที่ติดตั้ง
ในรอมอย่างถาวร มาตั้งแต่การผลิตของบริษัท เรียกว่า เฟิร์มแวร์ (firmware)

ครูเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์

เวลาขณะนี้

Login Form

สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย