เกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3644736
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3403
4553
40513
3566020
93470
138323
3644736

ไอพีของคุณ: 18.206.175.155
Server Time: 2019-02-17 17:16:09

หน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยประมวลผลกลาง
     หน่วยประมวลผลกลาง (central procssing unit) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ซีพียู (CPU) เป็นอุปกรณ์หลักในการประมวล เช่น การคำนวณ การเปรียบเทียบ
การเรียงลำดับ การจัดกลุ่ม การจัดทำรายงาน เป็นต้น หน่วยประมวลผลกลางจึง
เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์ หรือสารสนเทศ
ที่ต้องการได้ ซีพียูของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับพีซี จะถูกบรรจุอยู่ในชิปที่เรียกว่า
ไมโครโปรเซสเซอร์
     ซีพียู ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน และประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์รับข้อมูล
(input unit) ตามคำสั่งต่าง ๆในโปรแกรมที่เตรียมไว้ และส่งต่อไปยังอุปกรณ์แสดงผล
(output unit) เพื่อให้สามารถเก็บหรืออ่านผลลัพธ์ได้ ถ้าซีพียูยิ่งมีความเร็วมาก จะยิ่ง
ประมวลผลได้เร็วขึ้น ความเร็วของซีพียูจะถูกควบคุมโดยสัญญาณนาฬิกา (system clock)
ซึ่งเป็นตัวให้จังหวะการทำงานเหมือนกับจังหวะของการเล่นดนตรี หน่วยวัดความเร็วของ
สัญญาณนาฬิกาดังกล่าวเรียกว่า เฮิร์ตซ์ (Heetz : Hz) ซึ่งเปรียบเทียบกับ 1 ครั่งต่อวินาที
โดยปกติแล้วซีพียูจะมีการทำงานที่เร็วมก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของซีพียู

ซีพียูควบคุมการทำงาน และประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์ครูเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์

เวลาขณะนี้

Login Form

สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย