เกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3976064
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
9495
5915
15410
3916401
137392
139558
3976064

ไอพีของคุณ: 3.80.224.52
Server Time: 2019-04-22 17:34:43

หน่วยรับข้อมูล

หน่วยรับข้อมูล
     หน่วยรับข้อมูล (input unit) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้สู่คอมพิวเตอร์
เช่น ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ เป็นต้น โดยจะแปลงข้อมูลให้ไปอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า
ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ นำมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลัก และใช้ประมวลผลได้ อุปกรณ์หน่วยรับ
ข้อมูล ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีดังนี้ 

 1. แป้นพิมพ์
     แป้นพิมพ์ (keyboard) ทำหน้าที่รับข้อมูลโดยการกดแป้นพิมพ์ ซึ่งมีลักษณะคล้าย
แป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด ประกอบด้วยปุ่มสำหรับพิมพ์อักขระ ตัวเลข เรียกใช้ฟังก์ชันของ

ซอฟต์แวร์ และควบคุมการทำงานร่วมกับปุ่มอื่น ๆ แป้นพิมพ์มีหลายชนิด  ดังนี้
     1.1 แป้นพิมพ์ที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์
     1.2 แป้นพิมพ์ไร้สาย
     1.3 แป้นพิมพ์พกพา
     1.4 แป้นพิมพ์เสมือน

 2. เมาส์     
     เมาส์ (mouse) เป็นอุปกรณ์รับเข้าที่ใช้เลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง ผู้ใช้สามารถบังคับเมาส์เพื่อควบคุมตัวชี้ตำแหน่งไปมาบนจอภาพได้ ปกติ
ตัวชี้ตำแหน่งของเมาส์จะเป็นลูกศร ซึ่งจะเกิดการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วกว่าแป้นพิมพ์ เมาส์โดยทั่วไปมี
3 ประเภท ดังนี้
     1. เมาส์แบบทั่วไป
     2. เมาส์แบบแสง หรือออปติคัลเมาส์
     3. เมาส์แบบไร้สาย

 

 

 

 

 

 

ครูเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์

เวลาขณะนี้

Login Form

สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย