เกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

3644920
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3587
4553
40697
3566020
93654
138323
3644920

ไอพีของคุณ: 18.206.175.155
Server Time: 2019-02-17 18:03:07

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
     คอมพิวเตอร์มีความสำคัญ และมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรง และทางอ้อม ประโยชน์ทางตรง

คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
คือ คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างเที่ยงตรง รวดเร็ว ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาำเป็นอย่างมาก ประโยชน์ทางอ้อม คือ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเพิ่มพูนความรู้ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งช่วยพัฒนาระบบงานในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคนิค และเทคโนโลยีของระบบงานที่ทันสมัย ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้ดังต่อไปนี้

 1. ช่วยสร้างงาน เช่น เอกสารรายงาน รูปภาพ งานศิลปะ แบบจำลองโครงสร้าง เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างชิ้นงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

2. ช่วยสร้างความบันเทิง เช่นดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เป็นต้น ทำให้ผ่อนคลายความเครียด ได้รับความสนุกสนาน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


3. ช่วยติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ หรือไกลกัน คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก

 
คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้างความบันเทิงไม่ว่าจะเป็น
การดูหนัง ฟังเพลง ตลอดจนการเล่นเกม
 4. ช่วยสืบค้นข้อมูล คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี สำหรับค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ทำให้ได้รับข้อมูลตามต้องการซึ่งนับว่าช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะได้ข้อมูลที่หลากหลาย และเป็นสากล

5. ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม และประเทศ คอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการทำงานประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นระบบทำการค้า นำเข้า และส่งออกสินค้าได้ ทำให้สังคม และประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ครูเอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์

เวลาขณะนี้

Login Form

สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย